Deze website maakt gebruik van Cookies

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken is het belangrijk om onze cookies te accepteren. Met het gebruik van onze website accepteert u onze cookies. Wilt u dit niet, zet deze instelling dan uit in uw browser. Klik hieronder op uw browser voor de uitleg hoe u cookies kunt beheren of verwijderen.

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

Deze website maakt gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics en bekijkt daarbij het ‘surfgedrag’ van onze bezoekers. Met deze data kunnen wij onze website blijven verbeteren. Google Analytics is volgens de AVG wetgeving ingesteld. Dit houd in dat wij alleen generieke en dus geen persoonsgebonden data kunnen bekijken.

Jouw privacy vinden wij heel belangrijk

D.m.v. onze formulieren verzamelen wij (ook) persoonsgegevens, ieder formulier is aangepast voor de desbetreffende aanvraag zodat we de hoeveelheid gegevens zo veel mogelijk kunnen minimaliseren. We gebruiken deze gegevens alleen om jouw aanvraag af te kunnen handelen. Je e-mail adres kan worden gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief, maar dit gebeurt alleen nadat je je hiervoor actief hebt aangemeld of als je een actieve klant bij ons bent. Afmelden voor de nieuwsbrief kan in de nieuwsbrief zelf of middels ons contactformulier.

Henk Pen verstrekt je gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden, daarnaast verzamelen wij alleen gegevens die nodig zijn om je een goede service te bieden.
Wel verstrekken wij gegevens die noodzakelijk zijn voor onze serviceverlening, bijvoorbeeld de gegevens die het RDW van ons nodig heeft voor de tenaamstelling van een kenteken, het telefonische servicebedrijf dat het eerste klantcontact afhandelt voor onze aftersales of het bedrijf die onze presentjes aanbied aan onze trouwe klanten. Met deze bedrijven is een wettelijk verplichte verwerkingsovereenkomst opgesteld.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk (inactieve data zal jaarlijks worden verwijderd).
Tevens bieden wij je de mogelijkheid om je persoonsgegevens bij ons op te vragen en/of te laten verwijderen. Dit kan door persoonlijk contact met ons op te nemen of door een aanvraag in te dienen d.m.v. ons contactformulier. Heb je andere vragen of wensen m.b.t. je persoonsgegevens dan kun je deze ook middels ons contactformulier aangeven.

Algemene voorwaarden

Henk Pen handhaaft als BOVAG-bedrijf de algemene voorwaarden van de BOVAG. De voorwaarden kun je hier downloaden.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de gehele website
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van www.henkpen.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we alle zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. We garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door worden aanbevolen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
We behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
We behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Online taxatie

Henk Pen biedt de mogelijkheid om je kampeervoertuig online te taxeren. Het taxatiebedrag dat wij opgeven is puur ter indicatie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De definitieve waarde ontvangt u van ons nadat wij het kampeervoertuig fysiek hebben kunnen inspecteren.